Strid om sønderjysk nedbør

Inspireret af Fabers fællessang har jeg lavet et forløb i dansk til 1.g om “danmarksbilleder på vers”, som egentlig bare er læsning/analyse og indimellem afsyngning af gode tekster, som på en eller anden måde portrætterer Danmark.

I en af disse timer har vi arbejdet med Sigurds Barrets gendigtning af “Det haver så nyligen regnet” og originalen, fordi jeg tilfældigvis faldt over et meget passioneret læserbrev, hvori skribenten lader adskillige rummeter brænde falde ned over Sigurd Barret – og det synes jeg er interessant.

Lektie: Læs dette læserbrev af Henrik Petersen og skim de to tekster, striden drejer sig om.

I timen:

  1. Fakta om Sønderjyllands nyere historie:

Gruppearbejde:

Analysér læserbrevet af Henrik Petersen:

A) Hvad er hans hovedpåstand?

B) Hvordan argumenterer han for den?

C) Hvilke ord bruger han om sine modstandere?

D) Sammenlign nu selv billedsproget og danmarksbilledet i de to tekster. Har Henrik Petersen ret i sin kritik?

Johan Ottesen: ”Det haver så nyligen regnet” (1890)Analyse
Det haver så nyligen regnet,
det har stormet og pisket i vor lund.
Frø af ugræs er føget over hegnet,
åg på nakke og lås for vor mund.
Årets løb har sin lov, der blev lyst i vor skov,
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.  

Det har regnet – men regnen gav grøde,
det har stormet – men stormen gjorde stærk.
Som de tro’de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.  

Og de tro’de, at hjertebånd kan briste,
og de tro’de, at glemmes kan vor ret!
De skal vide, de aldrig ser de sidste,
de skal vide, at ingen bliver træt.
Thi som årene randt, sås det: båndene bandt,
kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.  

De kan spærre med farver og med pæle,
de kan lokke med løfter og med løn,
– fælles sprog giver vore tanker mæle,
fælles vilje gør kampdagen skøn.
Nye stridsmænd skal der, nye stridsmænd skal her
slutte kreds om den fane, vi har kær.  

Ja – det haver så nyligen regnet,
og de træer de drypper endnu,
mangen eg er for uvejret segnet,
men endda er vi frejdige i hu;
viger ej ud af spor, for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for dem, som tror
Undersøg billedsproget. Markér med farver og “oversæt” mellem billedplan og realplan.
Ex: “Det haver regnet” => ?     ‘

Undersøg hvilke egenskaber som pronominerne i teksten tillægges og hvem de to grupper er?      
Sigurd Barret: Det har været et vildt og voldsomt regnvejr (2019)     Analyse
1.Det har været et vildt og voldsomt regnvejr,
og det drypper fra træerne endnu.
Frygt for andre har hersket på vor egn her,
fremmedhad sprængte tillids bånd itu.
Det gi´r lysere vejr,
når man rummer enhver
og har folket og sammenholdet kær.  

2. Det har været et voldsomt vejr herhjemme,
stormen tog hvert et nyudsprunget blad.
Vi har hørt frygtens onde, kolde stemme,
den har prædiket om fjendtlighed og had.
Og når intet var trygt, har i afmagt vi søgt
denne stemme, som spreder angst og frygt.  

3. Men med stemmer skal frygten overvindes,
står vi sammen, vi lyset bryde frem.
Sol skal skinne, og fællesskab skal findes,
fred skal genskabes i vort gamle hjem.
‘Ræk din hånd til din bror, ned mod syd, op mod nord,
Vi er ét, uanset hvor end vi bor.  

4. Vi er os, de er dem, men vi er sammen,
hvis vi rummer hinanden, kan vi gro.
Dialog og respekt skal danne rammen
om vor verden, på trods af skel og tro.
Vores arv står vi ved i en uendelighed,
vi vil kæmpe for ret og pligt og fred.  

5. Det har været et vildt og voldsomt regnvejr,
det er væk nu, så vi kan skue frem.
Vi har fået et klart og tydeligt tegn her:
Der er håb for vor klodes store hjem.
Håb og kærlighed gror, hvis vi følger vort spor, det har slet ingen hast for dem, som tror.  

Tekst: Sigurd Barrett 2019 Melodi: Det haver så nyligen regnet, dansk folkemelodi
  Undersøg forskellene…

Det minder mig om balladen om Natasjas Gi mig Danmark tilbage

0.00 gennemsnitligt (0% score) - 0 stemmer

Skriv kommentar