lektoren

An arrow divider

Kamp om Natasjas “Gi’ mig Danmark tilbage”

2 min­ut­ters læsning
Politiken.dk kan man læse at arvingerne til Natas­ja har givet Enhed­slis­ten lov til at bruge “Gi’ mig Dan­mark tilbage” i deres materiale.
Tidligere har DF brugt (mis)brugt num­meret i deres kam­pagne mod tørk­læder og mus­limer generelt. Tre af annon­cerne har tek­sten “Gi’ os Dan­mark tilbage” skrevet med sirlig koloni­haveskråskrift i bunden.

Natas­jas rap/popsang var en protest­sang mod ryd­nin­gen af Ung­domshuset, et forsvar for Chris­tia­nia og “et junk­frit røg­marked”. Det er vist ikke lige det, der står øverst på Peter Skaarups to-do-list, så det er ret pudsigt, at lige DF har plan­ket tek­sten. Det min­der om bru­gen af Spring­steens kri­tiske “Born in the USA” i Rea­gans valgkamp.

Nå, men sangti­tlen forud­sæt­ter jo egentlig en del ting:

  • ‘Dan­mark’ er blevet taget af nogen eller noget. Poli­tiske fjen­der. Rumvæsen­er. Mus­limer. Ikke som tyskerne under besæt­telsen, forståes, men næsten. Vores værdier er truet, jvf. “Med shar­i­alov skal land bygges” fra DF’s kam­pagne. Man forud­sæt­ter i hvert fald at Dan­mark er blevet taget.
  • At mod­tageren er enig med afsenderen i, hvad Dan­mark er. Pia Kjærs­gaard forstår selvføl­gelig ikke det samme ved Dan­mark som Enhed­slis­ten. Slo­ganets ‘os’ er et fæl­lesskab, som er enige om hvad Dan­mark er. På DF’s hjemme­side kan man se, at det er noget med korn­mark­er og bøgetræer i topbaren.
  • At man kan få dette ude­finerede Dan­mark tilbage ved at stemme på Enhed­slis­ten eller DF .
Hvis du stram­mer gar­net, yo, så kvæler du jo barnet.
Jeg savn­er dig jeg vil ha’ dig tilbage,
Lige­som i de gam­le dage hvor en spa’e var en s.. yo!
Jeg vil ha dig tilbage lige­som i de gam­le dage,
Hvor en fri fugl var fri og hvor man mente hvad man sagde.
Ey, gi mig mit Rabalder­stræde og få styr på Istedgade..

I Natas­jas tekst gem­mer der sig fak­tisk også noget nation­al­ro­man­tik. Jeg’et allud­er­er til Peter Fabers “Højt fra træets grønne top” med bar­net der stram­mer gar­net. Skal vi tilbage til den­gang hvor en spade var en spade og kvin­der blev sendt på hush­old­ningsskole? Og hvad er det for noget gasolin’-romantik med Rabalderstræde?


Udgivet

i

, ,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *