Kategori: Lyrik

  • Strid om sønderjysk nedbør

    Strid om sønderjysk nedbør

    Inspir­eret af Fabers fæl­lessang har jeg lavet et for­løb i dan­sk til 1.g om “dan­marks­billed­er på vers”, som egentlig bare er læsning/analyse og indimellem afsyn­gn­ing af gode tek­ster, som på en eller anden måde portræt­ter­er Danmark. I en af disse timer har vi arbe­jdet med Sig­urds Bar­rets gendigt­ning af “Det haver så nyli­gen reg­net” og…

  • Faglige termer til digtanalyse

    Faglige termer til digtanalyse

    Her kan du se, hvor­dan du kan gribe en dig­t­analyse an. Det er et arbe­jd­sred­skab og ikke en køre­plan, man skal følge. Det er digtet og dig, der bestem­mer, hvilke punk­ter der skal gøres mest ud af.   Slå ukendte ord og begre­ber op, fx i Ord­bog over det danske Sprog. Præsen­tér digtet med for­fat­ter, titel og…