Kategori: Imperialisme

 • Ukraine mellem EU og Rusland

  Den 25. maj 2014 var der valg til EU-par­la­mentet i mange europæiske lande. Men der var også par­la­mentsvalg i Ukraine, og det er mindst lige så spændende. Den aktuelle krise i Ukraine bliv­er udlagt som et spil om Ukraines tilhørs­forhold til enten Europa eller Rus­land og nogen obser­vatør­er taler om en tilbageven­den til den kolde…

 • Danmark som kolonimagt

  Danmark som kolonimagt

  De vestindiske øer St. Croix, St. Thomas og St. Jan var danske kolonier i ca. 250 år fra 1671 til 1917, hvor vi sol­gte dem til USA for 25 mio. $. På øerne var der bl.a. sukker­rør­s­plan­tager, som blev drevet ved hjælp af slaver. Desu­den har Dan­nebrog vajet over Guld­kys­ten og Trankebar. Få et overb­lik…

 • Miljø og vækst – COP15 i historisk perspektiv

  Intro – Førindus­trielle sam­fund og miljøet     Intro­duk­tion: Peter Mad­sen “Økolo­gi og his­to­rie”  kap. 1–2 , s. 9–16 Indus­tri og land­brug —  PM kap. 3, s. 16–23 Reak­tion­er: Hold­ninger til miljøet. “Dyb­deøkol­o­giske” stand­punk­ter vs. fx Lom­borg (uddrag af “Køl af” , 2007) Reak­tion­er: Miljølov­giv­ing fra ca. 1973. Brundt­land, Rio, Kyoto. PM. I‑lande vs. U‑lande. CO2-emis­sion og udvikling­shen­syn…