lektoren

An arrow divider
http://www.flickr.com/photos/mvjaf/

Danmark som kolonimagt

2 min­ut­ters læsning
http://www.flickr.com/photos/mvjaf/
Kilde: Flickr, http://www.flickr.com/photos/mvjaf/.

De vestindiske øer St. Croix, St. Thomas og St. Jan var danske kolonier i ca. 250 år fra 1671 til 1917, hvor vi sol­gte dem til USA for 25 mio. $. På øerne var der bl.a. sukker­rør­s­plan­tager, som blev drevet ved hjælp af slaver.

Desu­den har Dan­nebrog vajet over Guld­kys­ten og Trankebar.

Få et overb­lik over ‘danske riger og lande’  på danmarkshistorien.dk og se dette lille foredrag:

 

Miniprojekt om de danske kolonier

Vi del­er os op i 8 grupper.

Gruppe 1–6 skal beskrive forskel­lige sider af livet på Dan­sk Vestin­di­en ved hjælp af hjemmes­i­den ‘Surtsødt.dk’. Vi del­er os op efter hjemmes­i­dens topmenu.

Gruppe 7 skal lave en præsen­ta­tion om Guld­kys­ten,

Gruppe 8 skal arbe­jde med Tranke­bar.

Alle grup­per kan finde sup­plerende mate­ri­ale her.

Præsen­ta­tio­nen skal bestå af 4–10 dias, meget gerne med billed­er, som frem­lægges for klassen. I skal selv opstille nogle prob­lem­still­inger, som I svar­er på. I skal begrunde jeres materialevalg.

  1. Dan­mark & Vestin­di­en. I skal lave en gener­el intro­duk­tion til Dan­sk Vestin­di­ens his­to­rie. Gå ind på ‘Surtsødt.dk’. Vælg “Dan­mark og Vestin­di­en” i top­menu­en. Ind­drag mindst én af kilderne i jeres fremlæggelse.
  2. Surt & sødt — Start med ‘Surtsødt.dk’. Vælg “Surt & sødt” i top­menu­en. Ind­drag mindst én af kilderne i jeres fremlæggelse.
  3. Mand & kvin­de — Start med ‘Surtsødt.dk’. Vælg “Mand & kvin­de” i top­menu­en. Ind­drag mindst én af kilderne i jeres fremlæggelse.
  4. Liv & død — Start med ‘Surtsødt.dk’. Vælg “Liv & død” i top­menu­en.Ind­drag mindst én af kilderne i jeres fremlæggelse.
  5. By & land Start med ‘Surtsødt.dk’. Vælg “By & land” i top­menu­en. Ind­drag mindst én af kilderne i jeres fremlæggelse.
  6. Ophævelsen af slaver­i­et — Start med mate­ri­alet og kilderne her
  7. Guld­kys­ten — Start med EMU’ens mate­ri­ale om Guld­kys­ten — prøv selv at supplere.
  8. Tranke­bar — Start med Galathea  —  prøv selv at supplere.

 

Wiki med mate­ri­ale om danske kolonier. — find­er du andet godt mate­ri­ale, så del gerne her.


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *