Tag: Politik

  • Per Stig er ikke rigtig klog

    Godt Pia Kjærs­gaard ikke er statsminister. Hun synes, at Per Stig Møller er for ‘fes­sor-agtig’: Der, hvor han (Per Stig) kan komme lidt på kant, er, at han kan virke for fes­sor-agtig. Han er jo også idrætsmin­is­ter, så det bliv­er mere end franske filosof­fer, og vi vil være opmærk­somme på, at han gør noget ud…