Faglige termer til digtanalyse

By Estebanjgonzalez (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Her kan du se, hvordan du kan gribe en digtanalyse an. Det er et arbejdsredskab og ikke en køreplan, man skal følge. Det er digtet og dig, der bestemmer, hvilke punkter der skal gøres mest ud af.

 

 1. Slå ukendte ord og begreber op, fx i Ordbog over det danske Sprog.
 2. Præsentér digtet med forfatter, titel og årstal. Du kan også skrive om digtets ydre opbygning, antal strofer og vers i indledningen.
 3. Kort beskrivelse af digtet – dit førstehåndsindtryk af dets handling eller stemning, meget gerne bygget på sproglige observationer: Hvilke ordklasser optræder hyppigst – verber giver handling, adjektiver sætter stemning.
 4. Ydre komposition: Notér antallet af strofer og vers(linjer) i stroferne. Er antallet regelmæssigt eller uregelmæssigt? Har det en fast struktur, med samme antal stavelser i hver linje eller er det et prosadigt?
 5. Metrik/Rytme: Har digtet en bestemt rytme/puls? Læs digtet op og markér trykstærke og tryksvage stavelser.
 6. Rim: Enderim (hjerte-smerte) eller alitterationer/bogstavrim (Den lille frække Frederik)
 7. Indre komposition: Inddel digtet i afsnit og giv overskrifter. Disse afsnit kan gå på tværs af den ydre komposition.
 8. Tid/sted/rum: Hvornår foregår digtets handling? Hvor lang tid strækker handlingen sig over? Er der tale om et realistisk, konkret sted eller et mytologisk eller metafysisk rum?
 9. Fortællertype: Jeg-fortæller, alvidende, 3.person? Skjult eller åbenlys? Fortællerkommentarer?
 10. Metaforer og sammenligninger, billedsprog: ‘Han var helt oppe i skyerne’, ‘Hun er en rose’. Metaforer har et billedplan og et realplan. Smag lidt på metaforen som en god rødvin. Er den éntydig, eller kan der være flere betydningsnuancer? Hvad vil fortælleren med den – er det en slidt eller en original metafor? Sammenligning: Når fortælleren bruger ‘Hun er som/som om/ligesom en rose’ er der formelt tale om en sammenligning og ikke en metafor. Men det er stadig billedsprog, der kan siges noget fornuftigt om.
 11. Besjæling: Døde ting gøres levende . ‘Vinden hylede sin klagesang’. (Vind kan ikke hyle)
 12. Personifikation: Et abstrakt begreb repræsenteres af/inkarneres i en person. Fx døden som manden med leen eller retfærdighed som Justitia med bind for øjnene.
 13. Symboler: Hjerte => kærlighed, æblet => visdom, osv.
 14. Tema: Er der ord, som kan grupperes under samme overskrift, fx natur-civilisation-kultur-kærlighed-død-videnskab-angst, osv. Det kan hjælpe dig på sporet af digtets tema.
 15. Perspektivering: Til sidst (eller først) kan man anvende baggrundsviden fra sekundærlitteratur om forfatteren og den litterære periode. Hvis du synes det tilhører en bestemt “-isme”, så sørg for at påvise det i din tekstanalyse. (Ellers er det jo bare en påstand).
4.50 gennemsnitligt (91% score) - 2 stemmer

Skriv kommentar