Kategori: Fiktionsanalyse

 • Strid om sønderjysk nedbør

  Strid om sønderjysk nedbør

  Inspir­eret af Fabers fæl­lessang har jeg lavet et for­løb i dan­sk til 1.g om “dan­marks­billed­er på vers”, som egentlig bare er læsning/analyse og indimellem afsyn­gn­ing af gode tek­ster, som på en eller anden måde portræt­ter­er Danmark. I en af disse timer har vi arbe­jdet med Sig­urds Bar­rets gendigt­ning af “Det haver så nyli­gen reg­net” og…

 • Faglige termer til digtanalyse

  Faglige termer til digtanalyse

  Her kan du se, hvor­dan du kan gribe en dig­t­analyse an. Det er et arbe­jd­sred­skab og ikke en køre­plan, man skal følge. Det er digtet og dig, der bestem­mer, hvilke punk­ter der skal gøres mest ud af.   Slå ukendte ord og begre­ber op, fx i Ord­bog over det danske Sprog. Præsen­tér digtet med for­fat­ter, titel og…

 • Fortællertype

  Fortællertype

    Fortæller­typer og synsvinkel Vi skel­ner mellem for­fat­ter og fortæller! Der er enten tale om en skjult fortæller (implic­it) – delt­ager ikke i eller kom­menter­er på his­to­rien eller en åbenlys fortæller (eksplic­it – kan delt­age og kommentere.) De 3 hyp­pig­ste fortællertyper: Jeg-fortæller (kan være utroværdig) 3.personsfortæller med indre/ydre/kombineret/vekslende synsvinkel. Knyt­tet til én per­son eller flere…