Kategori: Gadgets

  • Gud går ind for Open Source

    Gud går ind for Open Source

    I artiklen “Apple er fascis­tisk” fork­lar­er Peter Svarre, hvor­for man IKKE skal hoppe på ‘I‑bølgen’. Apple er fascis­tisk med sine lukkede plat­forme, hvor man kun kan bruge Itunes til sin musik, og hvor andre ikke kan udvikle soft­ware, uden at Steve Jobs skal tjene penge på det. Æblet i Mac­in­toshs logo skal vel forestille at komme…

  • Jeg vil have en Kindle

    Den nye Kin­dle ser ud til at være et ser­iøst bud på en afløs­er for Guten­bergs 500 år gam­le papir­bog.  Spørgsmålet er om den også vil tage livet af forfatterne. Du down­loader din bog på min­dre end 60 sekun­der fra Ama­zon via trådløst netværk.  Kin­dles bøger er beskyt­tet af en slags DRM, men de overve­jer…