lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: Elevindlæg

 • Vigtige begivenheder i Danmark 1700–2013

  Stavns­bån­det ophæves:Slaget på reden: Køben­havns bombardement: Grundloven: Slaget ved Dybbøl: Arbejderbevægelsen: Den store depression: 2. Verdenskrig: Medlem af EU/EF: De glade 60’ere: Medlem af NATO: 9/11:

 • Danmarkshistorie 1750–2013

  Arbe­jder­bevægelsen Stru­ensee Det køben­havnske bombardement Grundloven 1. ver­den­skrig 2. ver­den­skrig NATO

 • Vores über seje tegneserie

  Vores über seje tegneserie

 • I NEED TO GO, GO, GO, GO, GO

 • Tidslinje

  Da Dan­mark i 1814 blev tvunget til at afgive Norge til Sverige, blev lan­dets are­al reduc­eret enormt. Efter slaget ved Dyb­bøl i 1864 blev Dan­mark reduc­eret yderligere. Da 1. ver­den­skrig, slut­tede  fik vi i 1920 dog Søn­der­jyl­land tilbage, da man fik mulighed for at stemme hvor man hørte til. Sym­bol­sk blev DK igen større, da lan­det blev optaget som  medlem af EF i 1972 Idag er Dan­mark et land i ver­de­nen, der spiller […]