lektoren

An arrow divider

AI som hjælpelærer i skriftlig dansk

2 min­ut­ters læsning

For mere end 10 år siden brokkede jeg mig over at mange elever lavede 5 fejl­typer, som jeg let arro­gant kaldte ‘basale’.

Jeg forsøgte at være kon­struk­tiv ved at pege på nogle hjælpemi­dler, men der er løbet mange pronomin­er igen­nem klad­de­hæfterne siden da, så jeg prøvede at lege lidt med SkoleG­PT og Chat­G­PT og desværre er det (end­nu) sid­st­nævnte som virk­er bedst. (Jeg synes ellers virke­lig det er prisværdigt med nogle ikke-kom­mer­cielle, nordisksprog­ede eller bare “europæisk-sprog­ede” sprogmodeller.)

Men jeg har alt­så prøvet Chat­G­PT 3,5 (den pt. “gratis” ver­sion, som vi jo ikke må bruge i gym­nasi­et pga GDPR (?), men som en del elever for længst har installeret på egen hånd)

Jeg synes føl­gende prompts virk­er OK til at lave træn­ingsøvelser, selvom nogle af mine sprogkol­leger måske ville korse sig over fejl i fork­laringerne på reglerne. 

Du er hjælpelær­er i gym­nasi­et. Du skal hjælpe mig med at bruge hendes/sin kor­rekt. Fortæl mig reglerne og giv mig herefter 10 øvelser, hvor jeg skal finde ud af om det er ‘hen­des’ eller ‘sin’ der er det kor­rek­te. Giv mig 1 øvelse af gangen

Hans/hendes/sin

“Du er hjælpelær­er i gym­nasi­et. Du skal hjælpe mig med at sætte kom­maer kor­rekt på dan­sk. Fortæl mig reglerne og giv mig herefter 10 øvelser, hvor jeg skal finde ud af om det er ‘hen­des’ eller ‘sin’ der er det kor­rek­te. Giv mig 1 øvelse af gangen”

“Du er stadig 🙂 hjælpelær­er i gym­nasi­et. Du skal hjælpe mig med at forstå, hvor­for man kan blive nødt til at ændre på ord­still­in­gen i citater, når man skal inte­grere dem i sin egen tekst. Giv mig herefter øvelser, hvor jeg skal citere 3–4 ord fra et citat i mn egen tekst. Giv mig 1 øvelse af gangen

… og nu kan du nok se møn­stret og selv fortsætte:

øvelser i sam­men­sat­te substantiver

øvelser i r‑endelser på verber

adver­bielt t på adjektiver..

osv. osv.

Men jeg må fak­tisk ikke bede mine elever gøre det, for­di de så skal oprette en bruger hos Open AI. Som jo nu burde skifte navn til closed AI.

Har du brugt prompts til at træne gram­matik — og i så fald hvilke? 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *