lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Overbliksforløbet

3 af Bjørn Nørgaards gobeliner

(Bjørn Nør­gaards gobeliner)

Tag en lille quiz i overb­liks­for­lø­bet.

Dansk-historie overbliksforløb 1.u

En lille test i da-his forløbet