Ny historiedidaktik

Fagdidaktik i historie”Fagdidaktik i historie” af Rune Christiansen og Heidi Eskelund Knudsen er en letlæst og inspirerende vitaminindsprøjtning til en historielærerhverdag.

Efter et indledende kapitel med et overblik over skolefagets udvikling præsenteres nogle aktuelle didaktiske udfordringer som det at balancere og prioritere undervisningstiden mellem fortid og historie, altså viden om ’Wie es eigentlich gewesen’ og arbejdet med tolkninger af /fortællinger om fortiden. Når andre fag også beskæftiger sig i større eller mindre omfang med historie og viden om fortiden og enhver (næsten) kan google sig til kongerækken før du kan sige ’Christian 2.’ – hvad er det så lige man skal lære i faget?

Christiansen og Knudsen mener at historielæreren skal lægge hovedvægten på indlæring og anvendelse af fagets metabegreber og bruge en del kræfter på at relatere undervisningen til elevernes ’livsverden’ for at motivere dem for faget. Eleverne får deres viden om fortiden fra fiktionsfilm og computerspil og denne historiebrug kan vi nok i højere grad tage udgangspunkt i og forholde os kritisk til.

I to seperate kapitler beskrives en række ret konkrete undervisningseksempler målrettet mod både folkeskolen og gymnasiet, som træner og udfordrer elevernes metabegreber og historiebevidsthed som fx ’kildebaseret grupperollespil’ og ’cv som historiefortælling’. Nogle af øvelserne minder om noget jeg har prøvet, andre kunne jeg nemt finde på at tage op i den nærmeste fremtid.

Det er en fin lille håndbog, som anbefales til alle som ønsker at holde sig ajour og videreudvikle sin praksis.

 

3.67 gennemsnitligt (78% score) - 3 stemmer

Skriv kommentar