Kære politiker: Du må ikke bedrive HOR

I regeringens gymnasieudspil er der lagt op til en sammenlægning af eksamen for historie, oldtidskundskab og religion (mindre venligt forkortet til HOR) for ”at styrke den humanistiske almendannelse” og ”udnytte synergien” mellem de tre fag, som det forjættende lyder.

Hvis man virkelig mener at det styrker fagene, hvorfor lægger man så ikke eksamen i matematik, fysik, kemi og biologi sammen for at styrke naturvidenskaben og udnytte synergieffekten? Det er fordi sammenlægning af eksamen vil svække de enkelte fag i både ledelsens, lærernes og elevernes bevidsthed.

Planche af elever fra 2.y, 2014.
Planche af elever fra 2.y, 2014.

Jeg er stærkt bekymret for at sammenlægningen af eksamen i historie, oldtidskundskab og religion også vil tvinge de 3 fag til KUN at undervise i de steder, hvor fagene kan mødes, så der bliver noget at evaluere på i alle 3 fag til eksamen. I historiefaget vil det derfor blive vanskeligt at prioritere forløb i nyere historie som fx imperialisme, verdenskrigene, den europæiske integration, klimaspørgsmål. Hvis man underviser i danmarkshistorien vil man være tvunget i retning af religiøse emner – hvad med arbejderbevægelsen, velfærdsstaten, Irak-krigen, osv. osv. På samme måde med religion: skal faget udelukkende beskæftige sig med historiske perspektiver for de enkelte religioner? Hvad med dogmerne, ritualerne og etikken? Det vil også være svært at få religions- og historievinkler på Odysseus og Medea – ergo bliver det Illiaden og den trojanske krig i stedet.

Vi skal ’opdatere almendannelsen’ lyder det selvsikkert i regeringsudspillet med en metafor fra computerverdenen. Du kører jo heller ikke Windows 95 længere, vel? Men så vidt jeg ved er selve definitionen af almen dannelse til forhandling. Hvis man mener at historiebevidsthed udgør en del af den ’almene dannelse’, så vil regeringens udspil i mine øjne klart svække den humanistiske almendannelse – også på HF, hvor man vil sænke historie fra niveau B til C (færre timer).  Politikerne skal selvfølgelig prioritere – man skal bare sige, hvad det er, man gør.

Med fare for selv at være fordomsfuld, så har politikerne måske nogle fordomme om historieundervisning fra deres egen gymnasietid – det er noget med kongerækken og forståelse af fortiden for dens egen skyld. Men nutidens historieundervisning skal være tydeligt linket til nutiden og arbejder målrettet med fx at ’indsamle og systematisere informationer’ og opøvelse af elevernes kildekritiske kompetencer og digitale dannelse.

De humanistiske fags lærere opdaterer og styrker løbende selv den humanistiske almendannelse, bl.a. gennem kurser og videndeling i de faglige foreninger.

Skal næste generation virkelig spørge Google for at forstå min rubrik?

 

På vegne af bestyrelsen i historielærerforeningen for gymnasiet og HF

 

 

 

 

5.00 gennemsnitligt (97% score) - 1 stemme

Skriv kommentar