Kategori: Blogs

 • AI som hjælpelærer i skriftlig dansk

  AI som hjælpelærer i skriftlig dansk

  For mere end 10 år siden brokkede jeg mig over at mange elever lavede 5 fejl­typer, som jeg let arro­gant kaldte ‘basale’. Jeg forsøgte at være kon­struk­tiv ved at pege på nogle hjælpemi­dler, men der er løbet mange pronomin­er igen­nem klad­de­hæfterne siden da, så jeg prøvede at lege lidt med SkoleG­PT og Chat­G­PT og desværre…

 • Holodomor course

  Holodomor course

  (test­ing the Activ­i­ty­Pub federation) Dear #his­to­ry­teacher I am col­lect­ing mate­r­i­al for a his­to­ry course on the #Holodomor in Ukraine 1932–33 for K12-students.  Does any­one know of mod­ern Russ­ian his­to­ry text books cov­er­ing the top­ic or trans­lat­ed russ­ian jour­nal­ism from 1932–33? Any oth­er sug­ges­tions for pri­mar­cy source mate­r­i­al are welcome 🙂

 • Skriv en debotartikel

  Skriv en debotartikel

  Her er et bud på en opgave, hvor elev­erne skal bruge en chat­bot som kog­ni­tiv partner: Debotartikel Parop­gave. Skriv et debatindlæg med hjælp fra en chat­bot, og vur­dér chat­bot­ten som værk­tøj imens I arbejder. Del ét Word-doku­ment med din makker og upload én gang i Lec­tio for både din makker og dig. (Sæt 2 flueben,…