lektoren

An arrow divider

Kære gymnasier, slet dog jeres profiler på SoMe

2 min­ut­ters læsning

I den senere tid er der kom­met øget fokus på de skadelige virkninger for især unge ved brug af sociale medi­er. Statsmin­is­teren — som i øvrigt støt­ter Meta ved at kom­mu­nikere en del på Insta­gram sagde 

“Hvad nu hvis det, der er mest skadeligt for vores børn og unge — ja for os alle sam­men — er de skærme, der har det med at klistre sig fast til vores hænder”

Det klinger lidt hult, når Mette F. var en af de 20 poli­tikere, som har købt flest reklamer hos Meta i 2022, under sid­ste valgkamp. 

Måske skulle poli­tik­erne overve­je at slette deres sociale pro­fil­er, som Pernille Tran­berg anbe­faler i en nylig klumme.

Debat­ten tog det op den 25/4 under over­skriften “Skærm­fri fremtid?”

Nu vil min skole, Hern­ing Gym­na­si­um, gud­hjælpemig ansætte en medar­be­jder, der skal “vare­tage skolens hjemme­side og øvrige dig­i­tale plat­forme (Face­book, LinkedIn, Insta­gram, Tik-Tok mv.)”

Hvor­for skal vi bruge tid og penge (offentlige midler) på at gøre os lækre på sociale medi­er og dermed støtte en for­ret­ningsmod­el, der bev­idst skad­er de unge, som vi skal forestille at uddanne og passe på ?

“For at få flere elever” ?

Kur­ven oven­for vis­er vores optag tilbage fra 2005. Vi holdt ikke op med at bruge SoMe i 2018, vi brugte det ikke mere i 2021 eller min­dre i 2022. Med andre ord, jeg tror ikke på at elever væl­ger vores — eller andre skol­er fra eller til pga. vores aktivitet på sociale medier.

Men det værste er at vi som insti­tu­tion legit­imer­er og støt­ter disse plat­forme ved at bruge dem. Alle ved det, men ingen tør for­lade dem af frygt for at naboskolen så kaprer alle elev­erne, for­di naboskolen bruger Tik-tok… Vi bør være rolle­mod­eller for de unge og ikke medløbere. “Sapere Aude!”

Jeg vil fores­lå at Danske Gym­nasi­er anbe­faler deres medlem­mer at lukke deres skolepro­fil­er indtil Meta og andre får styr på deres butik.

P.S 6/5:

16 tv-kendiss­er har lavet en kam­pagne mod Meta, for­di svin­dlere mis­bruger billed­er af dem på Metas plat­form. De ser meget lidende ud. Det er synd for kendis­serne, må vi forstå. Men de støt­ter stadig Meta ved at beholde deres profiler.

Kam­pag­nen bliv­er sikkert delt flit­tigt på Meta og gener­erer end­nu mere trafik og dermed indt­jen­ing til Meta.

Hvor­for lukker I ikke bare jeres profiler?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

6 svar til “Kære gymnasier, slet dog jeres profiler på SoMe

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *