Tag: Historiedidaktik

  • At introducere historiefaget

    At introducere historiefaget

    Hvor­dan kan man fra første his­to­ri­etime stim­ulere elev­ernes inter­esse for faget og fagets metoder? Mange 1.g’ere kom­mer til den første his­to­ri­etime med for­vent­ning om at møde Tol­lund­man­den ved kat­e­dret med en pose runesten om livet og hiero­glyf­fer i ørerne  (okay, det er måske lidt over­drevet). Vi starter af prak­tiske grunde med Mid­de­lalderen, men det lig­ger jo…