lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Tag: Historiedidaktik

  • At introducere historiefaget

    At introducere historiefaget

    Hvordan kan man fra første historietime stimulere elevernes interesse for faget og fagets metoder? Mange 1.g’ere kommer til den første historietime med forventning om at møde Tollundmanden ved katedret med en pose runesten om livet og hieroglyffer i ørerne  (okay, det er måske lidt overdrevet). Vi starter af praktiske grunde med Middelalderen, men det ligger jo […]