Tag: His

  • Udkast til elevhenvendte tekster om at skrive i historie

    På Hern­ing Gym­na­si­um er vi i gang med at lave en over­sigt over forskel­lige skriftlige genrer. Neden­stående er tænkt som 3 forskel­lige opslag eller stop på skriveve­jen — vil det kunne hjælpe/forstås af vores elever? Fremstilling, redegørelse (eller skal vi kalde det undersøgelse) : I his­to­rieop­gaver kan du blive bedt om at gøre rede for eller…