Tag: AT; Dansk

  • AT vejlede eller ikke at vejlede

    AT vejlede eller ikke at vejlede

    Nu hvor denne sæsons AT-eksamin­er og årsprøver er gen­nem­førte, har jeg spekuleret lidt over et dilem­ma, når man vejled­er elev­erne som dansklærer. Man lad­er sig nogle gange rive lidt med af en idé og et emne, hvor man skal bruge et hjørne af det kæm­pe­store dan­skfag, som man ikke har under­vist elev­erne i. Det bliv­er…