lektoren

An arrow divider

Det er en ommer, Systime!

1 min­ut­ters læsning
Sys­time har netop udgivet en bog med titlen “Mellemøsten” skrevet af Poul Stein­er Jensen og Tor­ben Ras­mussen. I kildehen­vis­ningerne bagerst står der under tekst 14:  ‘Inter­net­tet’ som reference!

Tekst 14 i bogen er ver­denserk­lærin­gen om men­neskerettighed­erne, som for­mentlig stam­mer fra FN’s hjemme­side, menneskeret.dk, eller lig­nende. Men de skal da skrive præ­cis hvilken hjemme­side, den er fra.  Har de ingen redak­tør­er ansat ?

Det min­der mig om de ube­hjælp­somme hen­vis­ninger som 1.g’ere laver i deres første møde med noteap­pa­ra­turets glæder, fx ‘google’, ‘egen viden’, ‘viden fra hjem­met’ og ja, ‘inter­net­tet’.

Hvis his­torikere, der skriv­er lære­bøger, sjusker med det viden­sk­a­belige hånd­værk, hvor­dan skal elev­erne så kunne lære det?

Det er en ommer.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *