lektoren

An arrow divider

Noter fra ministerens åbning af uddannelsesforum

1 min­ut­ters læsning
image

Uddan­nelses­løft er gået i stå — især dren­gene falder fra . Neg­a­tiv social arv. Samme udfor­dringer i ændre lande . Brug af sociale medi­er i unv. Nordisk råd har gang i stort pro­jekt om klimatopmødet
Nyt nordisk køkken — ny nordisk Skole. Vi vægter klasse­fæl­lesskab . Vi skal kom­binere teori og prak­tik i langt højere grad.

Elever skal lære at lære selv.

Et stort it-løft til folkeskolen , men det han­dler ikke kun om teknologi. 

Lav billed­er og film om din brøk.

Inter­na­tion­alt per­spek­tiv. Ven­sk­ab­sklass­er VIA nettet.

(Taler meget om folkeskolen… er hun også min­is­ter for ungdomsuddannelserne ? )


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *