lektoren

An arrow divider

Men vi skal længere ind … i Folketinget!

1 min­ut­ters læsning
Screenshot - Folkets Ting
Screen­shot — Folkets Ting

Hjemmes­i­den Folkets Ting lavet af pro­gram­møren Michael Fri­is er et hit!

Ideen er, at gøre det nem­mere at følge med i lov­givn­ing­sprocessen i Folketinget. ‘Folkets Ting’ trækker data ud fra Folketingets offi­cielle hjemme­side og gør det muligt at kom­mentere på poli­tik­ernes taler i Folketinget.

På læn­gere sigt kunne man forestille sig at lov­forslag kunne blive sendt i høring hos almin­delige borgere ?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *