lektoren

An arrow divider

Krigen i Afghanistan

2 min­ut­ters læsning
 
Mullah Omar
Mul­lah Omar

Et forsøg på at få overb­lik over de væsentlig­ste begivenheder:

1996 – 2001: Tale­ban, ”stu­den­terne”, en ekstrem­istisk islamisk bevægelse, gjorde Afghanistan til et teokrati, som skulle indrettes efter Sharia-loven. Det var ekstremt kvin­de­un­dertrykkende og for­bød musik, sport, film og dans, der opfattes som djævel­sk vestlig ind­fly­delse. Led­eren var Mul­lah Omar, som i dag for­mentlig ophold­er sig i Pakistan.

11/9 2001 – Ter­ro­ran­gre­bet på World Trade Cen­ter linkes til Al Qae­da, som fik hus­ly af Tale­ban i Afghanistan.

7/10 – 13/11 : USA og den afghanske Nordal­liance dri­ver Tal­iban ud af Kabul.

14/11 2001: FN ved­tager res­o­lu­tion 1378, hvor det hed­der at Sikkerhedsrådet

”fordøm­mer Tale­ban for at have tilladt at Afghanistan er blevet brugt til ter­ror­isme af Al-Qae­da og andre ter­ror­grup­per, og for at give ly til Osama Bin Laden … ”

“Udtrykker sin stærke støtte til det afghanske folks bestræ­belser på at
etablere en ny og midler­tidi­ge (…) regering, som:

- Bør være bredt fun­deret, mul­tiet­nisk og fuldt repræsen­ta­tive for alle de afghanske
men­nesker, og som ønsker fred med Afghanistans nabolande,
— Bør respek­tere men­neskerettighed­erne for alle afghanske folk, uanset køn,
etnisk tilhørs­forhold eller religion,
— Bør respek­tere Afghanistans inter­na­tionale forplig­telser, herun­der ved
samar­be­jde fuldt ud i de inter­na­tionale bestræ­belser på at bekæmpe ter­ror­isme og ulovlig narkotikahandel
men­neske­han­del i og fra Afghanistan, og
— Bør lette hur­tig lev­er­ing af human­itær bis­tand og velordnet
tilbageven­den af fly­gt­ninge og internt for­drevne, når sit­u­a­tio­nen tillad­er det; ” (…)

20/12 2001 – FN ved­tager res­o­lu­tion 1386, der bl.a. opret­ter en inter­na­tion­al hær (ISAF — Inter­na­tion­al Secu­ri­ty Assis­tance Force) der i 6 måned­er (suk!) skal sikre en midler­tidig afghan­sk regering i byen Kab­ul og omegn og bed­er medlemsstater­ne hjælpe den midler­tidi­ge afghanske regering med at uddanne egen hær og politi.

Hamid Karzai bliv­er led­er af den midler­tidi­ge regering.

2003:  NATO overtager led­er­sk­a­bet i ISAF, som indtil da er gået på skift mellem forskel­lige lande.

2004 blev en ny for­fat­ning for Den islamiske repub­lik Afghanistan udar­be­jdet og ved­taget. Den islamiske repub­lik Afghanistan er en sekulær stat med adskil­lelse af stat og kirke . Det kan Tal­iban og andre oprørs­grup­per ikke tilslutte sig.

2005:  1. par­la­mentsvalg i Afghanistan afholdes. Karzai vælges.

August 2009: 2. Par­la­mentsvalg afholdt med anklager om snyd. Karzais mod­kan­di­dat trækker sig.

Novem­ber 2009: Præsi­dent Karzai tiltræder i sin 2. peri­ode som præsident

Novem­ber 2009: Præsi­dent Oba­ma lancer­er ny strate­gi for USA og dermed også for ISAF, hvor han vil forhan­dle med Tal­iban, som tidligere blev afvist som en ren ter­ro­ror­gan­i­sa­tion og sam­tidig sætte en hård, sid­ste offen­siv ind imod Tale­bans still­inger i de sydlige provinser.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VN4E0rs27JQ]

Feb­ru­ar 2010: Oper­a­tion Moshtarak starter og vil for­mentlig vare hele 2010.

Kilder: http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001–present)Ori­en­ter­ing Søndag, Poli­tiken, Infor­ma­tion, Nytimes, NATO.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

2 svar til “Krigen i Afghanistan

 1. Abdullah Avatar
  Abdullah

  Hej,
  Jeg ha’ val­gt at skrive min tværfaglig opgave om:
  • Kri­gen i Afghanistan 2000 – 2010
  • Koali­tio­nens engage­ment i Afghanistan 2000 – 2010
  • Med fokus på reli­gio­nen og udvikling af demokrati.
  Har du noget du kan bedrage med til de overnævnte emner?
  Alt kan bruges og jeg vil være rigtig glad og taknem­melig hvis de kan hjælpe mig med det her.
  På forhånd Tak
  Abdullah

  1. Adjunkten Avatar

   Hej
   Jeg kan ikke hjælpe dig med andet, end det du kan finde på adjunkten.
   Prøv at kigge her og så find­es der et stort tema på EMU’en om Afghanistan.
   Lars.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *