Kategori: Afghanistan

  • Krigen i Afghanistan

    Krigen i Afghanistan

      Et forsøg på at få overb­lik over de væsentlig­ste begivenheder: 1996 – 2001: Tale­ban, ”stu­den­terne”, en ekstrem­istisk islamisk bevægelse, gjorde Afghanistan til et teokrati, som skulle indrettes efter Sharia-loven. Det var ekstremt kvin­de­un­dertrykkende og for­bød musik, sport, film og dans, der opfattes som djævel­sk vestlig ind­fly­delse. Led­eren var Mul­lah Omar, som i dag for­mentlig…

  • Bliver Afghanistan et nyt Vietnam?

    Bliver Afghanistan et nyt Vietnam?

    Okto­ber 2009 blev den hidtil blodig­ste måned for det amerikanske mil­itær,  skriv­er New York Times. 8 amerikanske sol­dater mist­ede livet tirs­dag og i alt 53 sol­dater er dræbt i denne måned, og det er alt­så det højeste tal siden inva­sio­nen i 2001. Under viet­namkri­gen fra ca. 1960–1973 mist­ede USA 58.000 sol­dater, mens tab­stal­let for Afghanistan ”kun” er…