lektoren

An arrow divider

Flip Hammerich

2 min­ut­ters læsning
Gamle Danmark på Bonanza - Screenshot
Gam­le Dan­mark på Bonan­za — Screenshot

Jeg har tidligere forsøgt mig med at lave elever se film hjem­me­fra i stedet for synkro­nt på skolen. Der lærte jeg en vigtig lek­tie ift. at bruge Youtube-materiale.

For nylig prøvede jeg at lade en klasse arbe­jde med hele Paul Ham­merichs Dan­mark­skrønike (!), som lig­ger frit og mere forhåbentlig mere per­ma­nent tilgæn­gelig på DR Bonan­za. Jeg synes stadig det er noget af det bed­ste mate­ri­ale om den peri­ode, selvom Ham­merichs drævende og lang­somme fortæller­stemme efter­hån­den virk­er lidt bedaget.

Her er den opgave de fik i vores Google Docs mappe:

“Hver gruppe skal hjemme se ét helt afs­nit af Ham­merichs Dan­mark­skrønike på Bonan­za og give et resumé af ind­hold­et + vise udval­gte klip for klassen. Fokus skal være på emn­er vi har haft om i for­lø­bet: Velfærdsstat­en og de kul­turelle foran­dringer 1945–73.

Hver gruppe skriv­er stiko­rd til oplæg før timen nedenfor: ” 

(her havde jeg så en sim­pel tabel med afs­nit­snr., stiko­rd og klip)

Dvs. at 3 elever som lek­tie skulle se et afs­nit af op til 1,5 times varighed. På vores skole har vi en regel om at man kan for­vente ca. ½ times for­bere­delse af elev­erne pr. lek­tion, så det krævede jo at de delte afs­nit­tet op imellem sig, hvis de ikke orkede at se det hele. På den anden side kan man jo spole hen­over min­dre spæn­dende kapitler i videoen.

I selve timen fik de så 5–10 min. til at mødes og blive enige om, hvilke klip klassen skulle se og derefter gen­nemgik elev­erne så dan­mark­shis­to­rien ved hjælp af klip, de havde valgt.

De fleste tog opgaven alvorligt og havde val­gt gode rel­e­vante klip. En enkelt gruppe havde ikke for­beredt sig, og dette afs­nit måtte så udgå.

“Jamen, så får de jo måske ikke set de bed­ste klip”, tænker du? Nej, det er rigtigt — nogle elever magter opgaven bedre end andre —  men det er der så ikke noget at gøre ved. Hvor mange havde været opmærk­somme, hvis jeg havde vist dem?

Man kan måske sige at denne øvelse også sigter efter at elev­erne skal kunne ind­sam­le og sys­tem­a­tis­ere mate­ri­ale.

Det var der vist også nogle stu­den­ter, der fik ind­ført engang.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *