lektoren

An arrow divider

Irak-krigen og historiebrug

1 min­ut­ters læsning
1101031222_400Spørgsmål til gruppearbejde

 

USA offentlig­gør grundlaget…

 

  1. Hvad er hov­edind­hold­et af artiklen?
  2. Hvad er de danske forskeres vurdering?
  3. Hvilke kon­sekvenser bør oplysningerne have efter jeres mening?
  4. Find en his­torisk frem­still­ing af Dan­marks indtræ­den i Irak-kri­gen.  Bør his­to­rien skrives om?

 

Fogh: I dag kan vi roligt sige “aldrig mere end 9. april”

 

  1. Hvor­for fejres/markeres 75-året for besæt­telsen — hvem kan bruge jubilæet til hvad?
  2. Hvor­dan udlæg­ger AFR Dan­marks udenrigspolitik ?
  3. Hvad siger Fogh at den rus­siske ambas­sadør udtalte? Find ud af om det passer.
  4. Hvor­dan men­er Fogh at vi skal sikre Danmark?
  5. Hvad men­er I?

 

 

Ekstra mate­ri­ale om Irak-krigen:

 

En pose skum­banan­er til den, som kan finde en video, der stiller kri­gen i pos­i­tivt lys, så vi kan få lidt bal­ance i regnskabet…


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *