lektoren

An arrow divider

Disco-ormene styrer

1 min­ut­ters læsning
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gX9u0viBpeQ]

Dis­coormene er en sjov og under­hold­ende lille film om indi­videts kamp med sin sociale arv.

Reg­nor­men Bjarne bor under jor­den, i hvad der lign­er et almin­deligt forstad­skvarter. Hans mor press­er på for at han kan få arbe­jde i kom­postvæsenet, men Bjarne har ikke meget lyst til at sortere og arki­vere blade resten af sit liv.

Ved et til­fælde find­er han en dis­coplade fra ’77, og den sæt­ter gang i drøm­men om en kar­riere som dis­cost­jerne, og førstepræmien i et TV-talentshow.
Bjarne får sam­let ban­det “Bjarne og dis­coormene”, og de går i øveren, hvor der skal slibes nogle musikalske kan­ter. Der er en meget sjov scene, hvor lead­gui­taris­ten spiller rif­fet fra AC/DC’s “Thun­der­struck” til et disconummer.
Bassis­ten Niller forsøger ved siden af pop­kar­ri­eren at passe sit mellem­led­erkur­sus — der er langt fra dis­co­drømmene til hverda­gen i kompostvæsenet.

Lige­som soul- og dis­co­musikkens sorte udø­vere måtte kæmpe mod for­domme og snob­beri fra hvide, så får reg­normene besked på, at de ikke må hed­de “Reg­normene”.
Bjarnes værste rival, også til san­gerinden Gurlis gun­st, er den selvfede bille Tony Den­nis, som tydeligvis er baseret på den hvide croon­er Tony Bennett.

Dis­coor­men Bjarne kunne godt minde lidt om Teodor Amst­ed i “Den forsvundne fuld­mægtig”. Et røvkedeligt hverdagsliv med faste ruti­n­er og uden overraskelser.
Reg­normene Bjarne og Niller tum­ler således med et særde­les genk­endeligt prob­lem: Hvor­for skal vi gå på arbe­jde eller i skole hver dag, når vi hellere vil … booogie?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *