Kategori: Film

  • Disco-ormene styrer

    [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gX9u0viBpeQ] Dis­coormene er en sjov og under­hold­ende lille film om indi­videts kamp med sin sociale arv. Reg­nor­men Bjarne bor under jor­den, i hvad der lign­er et almin­deligt forstad­skvarter. Hans mor press­er på for at han kan få arbe­jde i kom­postvæsenet, men Bjarne har ikke meget lyst til at sortere og arki­vere blade resten af sit liv.…

  • Hipoen og Værnemageren (Flammen og citronen 2)

    Ole Chris­t­ian Mad­sens film om de to modi­ge danske mod­stands­folk Bent Faurschou-Hvi­id og Jør­gen Haa­gen Schmidt har fort­jent sin suc­ces. Det er en under­hold­ende og medrivende film. Den frem­stiller ikke de to hov­ed­per­son­er som teg­ne­seriehelte, dog virk­er Mads Mikkelsens Cit­ron med sit hold-up mod den nazis­tiske køb­mand lidt mere anløben end Flammen. Det er ikke…