lektoren

An arrow divider

Digital dannelse og Facebook

1 min­ut­ters læsning
I regerin­gens udkast til forslag til lov om de gym­nasiale uddan­nelser står der at vi skal arbe­jde med elev­ernes dig­i­tale dannelse.

Fx:

Elev­erne skal end­videre opnå dig­i­tale kom­pe­tencer, så de lær­er at anlægge et kri­tisk blik på dig­i­tale medi­er og at indgå ans­varligt, kri­tisk og etisk bev­idst i glob­ale og dig­i­tale fæl­lessk­aber. (§29, stk. 5 )

snip_20160830151206
Men er det udtryk for dig­i­tal dan­nelse, når statsmin­is­teren selv lancer­er 2025-plan via en kom­mer­ciel tjen­este, der laver over­skud på at data­malke deres brugere? Det er hverken ‘ans­varligt, kri­tisk og etisk bev­idst’ i forhold til det offentlige dig­i­tale fællesskab.

Det svar­er til at man skulle købe et fran­skbrød i Bil­ka for at høre regerin­gens forslag.

Det er sgu ikke i orden.

Hvis statsmin­is­teren ikke ønsker kri­tiske spørgsmål (det er heller ikke i orden), kunne han optage sin præsen­ta­tion lige­som nytårstal­en og sende den ud via pub­lic-ser­vice kanalerne. Det er der­for vi har dem.

Jamen, folk er jo på Face­book i forve­jen, siger du? Og du er da selv på Face­book, Lars?

Ja, jeg bruger selv Face­book, men til pri­vate for­mål. Skal vi fx beg­y­n­de at under­vise via Face­book, ind­kalde til syge­huse og få vores bøder via Face­book? Det ville Zucker­berg sikkert gerne.

Flere og flere offentlige og semi­of­fentlige insti­tu­tion­er bruger det helt ukri­tisk som neu­tralt debat­fo­rum. Aktionær­erne må da juble hele vejen til banken — det får jo Stasi til at ligne de rene amatører.

“Jamen, sådan er det Lars. Det er udviklin­gen, det er frem­skridtet. Kom nu ind i kampen.” …

 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *