lektoren

An arrow divider

De slesvigske krige 1848–50 og 1864

1 min­ut­ters læsning
Brug lek­ti­e­ti­den (ca. 30 min)  på at se videoen og beg­y­n­de på spørgsmå­lene neden­for — I får også tid på skolen.  Brug fx 1864.dk og danmarkshistorien.dk

Kri­gen i 1848–50

 

1) Du skal kunne fork­lare, hvor­dan Dan­marks ”riger og lande” så ud i 1847. Hvad var fx forskellen på kon­geriget og her­tugdøm­merne? Brug kor­tet her. Hvor­dan er den poli­tiske magt­fordel­ing mellem stæn­der­for­sam­linger og kongen?

2) I marts 1848 udbrød der rev­o­lu­tion i Paris (igen). Hvorfor ?

3) Hvad udløste den 1. slesvigske krig, hvor­dan endte den og hvilken fred­saf­tale blev indgået (Lon­don­trak­tat­en 1852)?

 

Kri­gen i 1864

4) Hvad var “prob­lemet” med Dan­marks Novem­ber­for­fat­ning fra 1863 — og hvor­for blev den lavet?

5) Dan­nevirke var Dan­marks vigtig­ste befæst­ning mod fjen­den, men i feb­ru­ar 1864 beslut­tede en dan­sk gen­er­al at trække hæren tilbage til Dyb­bøl. Tegn det evt. på Google Maps. Hvor­dan blev denne tilbagetrækn­ing vur­deret i samti­den? Hvor­dan vur­der­er vi/I den i dag?

6) Hvor­for tabte Dan­mark ved “Stor­men på Dyb­bøl d. 18.april 1864” ?

7) Kort efter Slaget ved Dyb­bøl starter freds­forhan­dlinger i Lon­don, som bry­der sam­men i juni 1864. Hvorfor?

8) Hvornår afstår Dan­mark her­tugdøm­merne og dermed 1/3 af befolknin­gen  til Preussen? (Se kor­tet fra opgave 1 — DK reduc­eres til det røde område)

 

9) Opsam­ling: Skriv 5 lin­jer om, hvor­for Dan­mark mis­ter hertugdømmerne.

 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *