De slesvigske krige 1848-50 og 1864

Brug lektietiden (ca. 30 min)  på at se videoen og begynde på spørgsmålene nedenfor – I får også tid på skolen.  Brug fx 1864.dk og danmarkshistorien.dk

Krigen i 1848-50

 

1) Du skal kunne forklare, hvordan Danmarks ”riger og lande” så ud i 1847. Hvad var fx forskellen på kongeriget og hertugdømmerne? Brug kortet her. Hvordan er den politiske magtfordeling mellem stænderforsamlinger og kongen?

2) I marts 1848 udbrød der revolution i Paris (igen). Hvorfor ?

3) Hvad udløste den 1. slesvigske krig, hvordan endte den og hvilken fredsaftale blev indgået (Londontraktaten 1852)?

 

Krigen i 1864

4) Hvad var “problemet” med Danmarks Novemberforfatning fra 1863 – og hvorfor blev den lavet?

5) Dannevirke var Danmarks vigtigste befæstning mod fjenden, men i februar 1864 besluttede en dansk general at trække hæren tilbage til Dybbøl. Tegn det evt. på Google Maps. Hvordan blev denne tilbagetrækning vurderet i samtiden? Hvordan vurderer vi/I den i dag?

6) Hvorfor tabte Danmark ved “Stormen på Dybbøl d. 18.april 1864” ?

7) Kort efter Slaget ved Dybbøl starter fredsforhandlinger i London, som bryder sammen i juni 1864. Hvorfor?

8) Hvornår afstår Danmark hertugdømmerne og dermed 1/3 af befolkningen  til Preussen? (Se kortet fra opgave 1 – DK reduceres til det røde område)

 

9) Opsamling: Skriv 5 linjer om, hvorfor Danmark mister hertugdømmerne.

 

0.00 gennemsnitligt (0% score) - 0 stemmer

Skriv kommentar