Kategori: Journalistik

 • Pressefotoets magt

  Pressefotoets magt

  Det var vist en rigtig pro­fes­sionel cykel­ryt­ter, der blev påkørt den første dag. Og det var vist også den his­to­rie, som skulle fortælles her på vores ellers udmærkede aoh.dk. Men hvem tænker på det, når man ser dette billede sam­men med denne rubrik ? Og hvem siger at vi ikke kan få et inter­na­tion­alt rol­la­tor-løb til Herning?

 • Ytringsfriheden har altid været begrænset

  Ytringsfriheden har altid været begrænset

  Det har vakt stor forargelse at Poli­tiken har indgået et forlig med efterkom­merne af Muhammed i sagen om Muhammedteg­ningerne.  Man skal lægge mærke til, at Poli­tiken ikke und­skylder at de har bragt teg­ningerne, men at de har kræn­ket så mange muslimer. Helle Thorn­ing (og andre) tordnede i fredags i mor­gen­ra­dioen mod Tøger Seidenfaden: - Man…

 • Journalister har også humor

  Sid­der der en spøgefugl ved skil­temask­i­nen på TV-avisen? I TV-avisen 18:30 var der et ind­slag om at DONG var nødt til at afskedi­ge medar­be­jdere på kraftværk­erne for at spare. De bragte his­to­rien, mens over­skriften ‘FYRINGSRUNDE’ stod på skær­men. Det synes jeg er humor — måske sort humor :-p Næste ind­slag for­t­alte om at for­sikring­spræmierne vil…

 • DR disser Bush

  DR disser Bush

  Lørdag kørte 18:30 TV-avisen en his­to­rie, der frem­stillede USA’s præsi­dent George Bush som en lal­lende idiot. Ifølge DR sagde Bush, at Sad­dam Hus­sein havde slået alle Man­de­la’er ihjel — under­forstået inklu­sive 89-årige Nel­son Man­dela, som stadig lever i bed­ste velgående. Ha ha, Bush har (igen) dum­met sig, tænk­te jeg. Men citatet er taget ud af en…

 • Kan vi stole på tv-nyheder?

  [youtube=http://www.youtube.com/v/xnq6x9McaXQ] Jeppe Nybro fra DR-Nyhed­er er blevet sendt på “ferie” i 3 måned­er efter det blev afs­løret, at han brugte billed­er af danske sol­dater på vej IND i Irak til at fortælle om Dan­marks tilbagetrækn­ing fra lan­det. Billed­erne vis­er alt­så fak­tuelt det mod­sat­te af, hvad man­den siger .… men hvem kan se forskel på ørke­nen…