Kategori: I-bog

  • H. C. Andersen: “Den grimme Ælling” (1844)

    Der var saa deiligt ude paa Lan­det; det var Som­mer, Kor­net stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyp­tisk, for det Sprog havde han lært af sin Mod­er. Rund­tom Ager og Eng var der store Skove, og…