Kategori: I-bog

Tekster til læsning på telefon eller tartelet.

H. C. Andersen: “Den grimme Ælling” (1844)

Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyptisk, for det Sprog

Top