Kategori: Sproganalyse

  • Billedskemaer og metaforer

    Billedskemaer og metaforer

    Hvor­for hed­der det ‘ude på net­tet’, men ‘inde på herning-gym.dk’ (eller gør det det?) Dan­mark er langt bagud mht. ryger­poli­tik. Hvilket billedske­ma er anvendt? Se på føl­gende to udsagn, der han­dler om, at EU har optaget nye medlem­mer og diskutér forskellen: Udsagn 1: Unio­nen bred­er sig. Udsagn 2: EU udvides. Find metafor­erne i denne tekst: “Det sker…