lektoren

An arrow divider

Valgløfter til Ny Alliance

1 min­ut­ters læsning
 • “Inde­frosne dyr­tid­sportion­er skal udbe­tales i rutebiler 
 • Erhard Jacob­sen skal være min­is­ter for Ring­gade­broen i Århus 
 • Fre­gat­ten Jyl­land skal gøres kampklar 
 • Pis­soiret foran Århus Musikhus skal genopføres (en toi­let­bygn­ing blev opført i 1986) 
 • Folk uden humor skal tilde­les den mellem­ste invalidepension 
 • Udstill­ing af val­utare­serverne på Charlottenborg 
 • 8 timers fritid, 8 timers hvile og 8 timers søvn 
 • Gratis øl (løftet blev ind­fri­et vha. partistøtten) 
 • Flot­tere julegaver 
 • Mere med­vind på cykelstierne 
 • Ret­ten til impotens 
 • Nutel­la i fel­tra­tionerne (er blevet indført) 
 • Ret­ten til at være grim, dum og rig 
 • Unge mænd til enlige mødre 
 • Kor­tere kassekøer i Bilka 
 • Flere renæs­sancemøbler i IKEA 
 • Løfte om bedre vejr 
 • Stolelift til Himmelbjerget 
 • Flere hvaler i Ran­ders Fjord 
 • Stan­dard­is­er­ing af støvsugerposer 
 • EU-brak­lægn­ingsstøtte til villahaver” 

Kilde: Wikipedia

Forleden i H2D kom vi ind på Jakob Hau­gaard i forbindelse med Ny Alliance, der har fået 10.000 medlem­mer uden at have et poli­tisk pro­gram udover at Dan­sk Folkepar­ti skal holdes uden for indflydelse.

Der er lidt protest­bevægelse over det — man væl­ger ikke noget til, men pro­test­er­er mod de etablerede partier.

Nå, men jeg kom alt­så til at tænke på Jakob Hau­gaard, der gen­nem­førte sit livs bed­ste “act” ved at blive val­gt til Folketinget i 1994 på nogle meget under­hold­ende val­gløfter. Jeg kunne ikke huske ret mange, så jeg tjekkede lige Wikipedia (se boks).

Der er unægteligt noget mere ser­iøsitet over Ny Alliance. Men de kunne måske få lidt inspi­ra­tion til det kom­mende arbe­jde med partiprogrammet?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *