lektoren

An arrow divider

Tibetanske tolkninger

1 min­ut­ters læsning
Så blev 30 tibetanere fra uro­lighed­erne i Tibet i marts dømt ved kine­siske dom­stole. De fik mellem 3 år og livsstid.

Det var det største oprør i Tibet siden 1989, hvor tibetanske munke også demon­str­erede mod den kine­siske besæt­telse 3 måned­er før mas­sakren på den him­melske freds plads. Du kan se et nyhedsind­slag om det fra 14. marts:

[youtube=http://www.youtube.com/v/GJP1c9CssZI]

Den kine­siske netavis “Peo­ple’s Dai­ly”, som er lige så uafhængig som Peter Brixtofte, har et inter­es­sant tema om “sand­he­den” om uro­lighed­erne i Lhasa.

Og i en kom­men­tar skriv­er redak­tøren (?) at vestlige lan­des kri­tik af ret­stil­standen i Kina og forhold­ene i Tibet skyldes man­glende viden om Kinas kul­tur og historie:
Han-kine­serne, som er den dominerende etniske gruppe i Kina, kom­mer fra Tibet, og der­for er det åben­bart en selvfølge at Tibet hør­er under Kina.
Hvis man ikke er klar over det, kan man blive påvir­ket af “Dalais klike”, skriv­er avisen.

(Da ind­land­sisen smelt­ede for 15.000 år siden kom de første jægere vist til Dan­mark syd­fra. Vi må rev­idere vores udenrigspolitik!)

Kina har en lang tra­di­tion for at inter­essere sig for, hvem der regerer i Tibet. Det er ikke så under­ligt. I 1720 ind­sat­te Kina en Dalai Lama, som var loy­al over­for kejseren. I nyere tid blev Tibet indlem­met i Kina ved en mil­itær ero­bring i 1951 og siden er selvstændighed­stanker og ‑bevægelser blevet holdt nede. Munke og non­ner er blevet fængslet, torteret og dræbt.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *