lektoren

An arrow divider

Skriftlig opgave

Yo, dér, er du nede med næste danskaflevering :

Analyse af selvvalgt rap-nummer

Du skal skrive en artikel med en analyse og for­tolkn­ing af et selv­val­gt, dan­sksprog­et rap­num­mers tekst og musik.

 

Artiklen skal indeholde:

-          Indled­ning med kort præsen­ta­tion af kunstner/værk. Er tek­sten typisk for netop denne kunstner?

-          Analyse af tek­sten med fokus på både ind­hold og form. Hvilken his­to­rie fortælles og hvor­dan fortælles den? Du kan komme ind på billed­sprog, rim, slang, musikken, rap­perens stil osv. 

-          Sam­let fortolkning/konklusion

-          Per­spek­tiver­ing til (sam­men­lign­ing med) mindst ét num­mer, som vi har arbe­jdet med i rapforløbet.

 

Sørg for at skrive dis­po­si­tion og afsæt tid til redi­ger­ing og korrektur.

(OK, jeg ville egentlig have skrevet denne opgavetekst på rap­sprog, men det var jeg ikke stod­der nok til. Skriv endelig dine … svedi­ge (?) for­mu­ler­ings­forslag i kommentarfeltet)

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *