lektoren

An arrow divider

“Skosvært” — Kinski — med opgaver

Screenshot fra Kinski.dk omkring 2008
Screen­shot fra Kinski.dk omkring 2008

”Skosvært”

Omkvæd

Det’ sgu svært når man godt ve’ være sort,
det’ svært når man godt ve’ være sort, 

Ja, det sgu svært når man godt ve’ være sort.

Det ne’eren!

Det’ sgu svært når man godt ve’ være sort,

Det’ svært når man godt ve’ være sort,

Ja, det sgu svært når man godt ve’ være sort,

Det’ skosværte, det’ skosværte…

 

Min far­far ville være Louis Armstrong

og gik rundt med kinden udspilet af en tampon

min far ville være Hendrix

og der blev jeg så født som et blegt appendix

”du ka’ blive til noget sort!”, sagde far da han fik os

vi var en fam­i­lie af wiggers

uden plakater med Mao, men med Man­dela og Malcolm

og livet er ikke luther King, når man er hvid som talkum

under sin kasket

vi blev sendt til bas­ket og blev altid basket

mens han råbte ”lor­te­unger!”

og røg 40 om dagen for i det mind­ste at få sorte lunger

dem i klassen siger vi ikke fat­ter en meter

og at NBA står for Negre er Bedre Atleter

og min søn bli’r aldrig en Jordan

og det’ mine gen­er der’ årsagen..

 

Omkvæd

 

Prøv og hør her my homie:

alle mine idol­er er mørkere end mahogni

men min blege rejs­ning har mis­tet gejsten

efter jeg så Big Black King Kong Cocks num­mer 16

butt-fuck Bea­t­les og Beethoven, og skråt op med Shakespeare

de’ ikke skægge mere

jeg må hellere holde min drøm hemmelig

den der han­dler om R&B på MTV

jeg vil ikke være brun for at bli’e sommerklar

men for at ligne dem i Bronx hvor det kom­mer fra

man kan så snildt ligge i cancergrill

men min læge siger til mig jeg må standse og chille

han siger at al den solarie-sol

ikke er måden for en ari­er at få soul

så som tiden går

forstår jeg, at jeg altid vil være fam­i­liens hvide får, og..

 

Omkvæd + Outro

 

Kilde: I 2008 lagde Kin­s­ki album­met “Vi taler dan­sk” ud på kinski.dk til gratis down­load. Domænet er ikke læn­gere aktivt?

 

Opgaver til “Skosvært”

 

1)      I tek­sten leg­er Kin­s­ki med lyde og betyd­ning. Flere ord (eller nærmere lyde) kan betyde to ting i forskel­lige kon­tek­ster. Skriv alle disse op i deres grund­form og under­søg de to betyd­ninger og hvilke ord­klass­er, der er tale om Ex: ’Skosvært(e)’ (sb)    lyder som ’sgu svær’ (adj) – (slå op på sproget.dk)

2)      Hvilke rim­typer bruger Kin­s­ki ? Giv et par ex.

3)      Hvilke berømte sorte kunstnere/politikere hen­vis­es der til i teksten?

4)      Hvilken kendt talemåde hen­vis­es der til i sid­ste ver­slin­je ? Hvor­dan skal lin­jen tolkes?

5)      Hvilke ord under­streges af måden, der rappes på ?

6)      Sam­let fortolkning ?

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *