lektoren

An arrow divider

Opgaveforslag

Hver gruppe skal arbe­jde med en raptekst af en kun­st­ner (eller ‘artist’, som­man­sir i X‑factor).

Kun­st­neren skal præsen­teres for klassen bl.a. ved hjælp af sin egen hjemme­side. Hvor­dan isce­nesæt­ter han/gruppen sig selv? Er det gangsta’-/player/ type­im­age eller ? Er num­meret typisk for kun­st­neren? Det er et krav, at I skal finde info fra andre kilder. Hvad men­er andre om kunstneren?

Præsen­ta­tio­nen skal være en indled­ning til, at vi hør­er num­meret, og bagefter skal grup­pen analy­sere tek­sten. Er det en prale-/disse-/kærlighed­stekst? Fork­lar tek­stens virkemi­dler og kom­men­tér rap­perens stem­me­føring og musikken. Pass­er det til teksten?

Der afs­luttes med en sam­let vur­der­ing: Er det et godt nummer?

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *