lektoren

An arrow divider

Denotation og konnotation

Et ords deno­ta­tive betyd­ning er grund­be­tyd­nin­gen. ‘Krikke’ har grund­be­tyd­nin­gen ‘hest’.

Et ords kon­no­ta­tive betyd­ning er dets med­be­tyd­ning — det er alle de asso­ci­a­tion­er, som det har hos afsender og modtager.‘Krikke’ har nogle lidt neg­a­tive kon­no­ta­tion­er: halvsyg, gam­mel, lang­som, affældig.…

Se på ord­par­rene neden­for. De har samme deno­ta­tion, men forskel­lige kon­no­ta­tion­er. “Smag” på dem og diskutér hvilke?

dranker — alkoholiker
Dværg — væksthæmmet
evnes­vag — udviklingshæmmet
Fat­tig — min­dre bemidlet
gam­mel — Ældre
hand­i­capven­ligt — handicapegnet
invalid — handicappet
kassedame — butiksassistent
kejthån­det — venstrehåndet
Neger — Sort
rengøringskone — servicemedarbejder
social­hjælp — overførselsindkomst
syerske — tekstilarbejder
Tyk — Overvægtig
Skralde­mand — Miljømedarbejder
Udlændingestyrelsen (kon­tor, hvor man kan søge asyl) — Udlændingeservice
Fam­i­lieplan­lægn­ing — Prævention
Ordvalgsargumentation

Dygtige sprog­brugere kan udnytte ordenes kon­no­ta­tion­er, når man argu­menter­er. Alene ved at få mod­tageren til at acceptere og bruge ord med bestemte kon­no­ta­tion­er, kan man vin­de meget.

En afsender påvirk­er vores opfat­telse af tin­gene ved at opfinde nye ord og beteg­nelser, som har neg­a­tive eller pos­i­tive kon­no­ta­tion­er. Overvej, hvad afsender vil opnå med føl­gende betegnelser:

Lykkepiller
Æresdrab
Ældrebyrden
Cafépenge (om SU)
Fedterøvstillæg
‘Ekspert’ vs. ‘Smags­dom­mer’
‘Ter­ror­ist’ vs. ‘Fri­hed­skæm­per’
Er Irak ‘besat’ eller ‘befri­et’ af USA?
‘Det europæiske hus’
Han kom cyk­lende på en gam­mel havelåge…
Hvis der er tid, så prøv om du kan finde eksem­pler fra dagens netavis­er på ordvalgsargumentation.

Kommentarer

2 svar til “Denotation og konnotation

 1. Nikolaj Avatar
  Nikolaj

  Kan i komme på en sæt­ning med deno­ta­tion og kon­no­ta­tion i sam­men sætning

  1. Peter Avatar
   Peter

   Min Hund opfør­er sig som en køter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *