lektoren

An arrow divider

Argumentation

Et argu­ment består af en kon­klu­sion, som man vil over­be­vise sin mod­tager om (pås­tand) og så ét eller flere belæg.
Disse belæg kræver ofte at man accepter­er noget usagt, som afsenderen opfat­ter som en selvfølge. Det usagte eller skjulte kalder man for hjemmel.

Et eksem­pel: I argu­mentet “Emma kan ikke køre bil, da hun er kvin­de” er pås­tanden, at Emma ikke kan køre bil. Belægget er, at hun er kvinde.
Hvis man skal acceptere dette argu­ment, skal man også god­k­ende den usagte præmis, at kvin­der generelt ikke kan køre bil.

Ved at lave argu­men­ta­tion­s­analyse kan man alt­så afdække disse usagte præmisser.

Analysér føl­gende argu­menter (find påstand/konklusion, belæg og evt. hjemmel):

 • Da Janus ikke har læst en pind, vil han aldrig få sin eksamen
 • Skat­testop­pet vil skabe mass­er af arbejdspladser
 • Ole er sej. Han har megameget fravær.
 • Det er en frem­ra­gende bog, for jeg kan lide den.
 • Du giv­er for mange lek­ti­er for, for jeg kan aldrig nå at for­berede mig.

Ordvalgsargumentation

Somme tider kan en afsender påvirke vores opfat­telse af tin­gene ved at opfinde nye ord og beteg­nelser, som har neg­a­tive eller pos­i­tive kon­no­ta­tion­er. Tag ordet i munden, smask lidt på det, spyt det ud og læg mærke til efters­ma­gen… (hov, dér var en vin­metafor!) ‘Havelåge’ er en flad, tung og klod­set ting, der måske knirk­er lidt. Det er ikke lige­frem en top­mod­erne mountainbike.

 • Lykkepiller
 • Æres­drab
 • Ældrebyr­den
 • Cafépenge (om SU)
 • Fedterøvstil­læg
 • ‘Ekspert’ vs. ‘Smags­dom­mer’
 • ‘Ter­ror­ist’ vs. ‘Fri­hed­skæm­per’
 • Er Irak ‘besat’ eller ‘befri­et’ af USA?
 • ‘Det europæiske hus’
 • Han kom cyk­lende på en gam­mel havelåge…

Autoritetsargumentation

Afsender kan forsøge at over­be­vise ved at hen­vise til, at han/hun selv er meget klog eller at andre men­er det samme.

 • har afsender selv autoritet på området? Hvis emnet er fod­bold, vil Michael Lau­drup have mere autoritet end hvis man diskuter­er skat­tepoli­tik. Det kan alt­så afhænge af afsenders uddan­nelse, alder og erhverv om han/hun har autoritet på området.
 • hen­vis­er afsender til nogen horison­tale eller ver­tikale autoriteter?
 • bruger afsenderen kvan­ti­ta­tive argu­menter? (Langt de fleste men­er… ) De fleste kan jo tage fejl — man har i hvert fald lov til at være uenig.

Kilder:

“Godt dan­sk” af Ped­er Skyum Nielsen, 2008)

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *