lektoren

An arrow divider

Ammitzbøl i centrum

1 min­ut­ters læsning

De fleste politiske kloge Åger og politikere har i dag haft travlt med at dømme Borgerligt Centrum ude, fx giver Politikens Mogensen “ingen chancer overhovedet” til Ammitzbøls nye parti.

I Borg­erligt Cen­trums pro­gram lanceres 3 mærkesager:

  1. Man vil afskaffe efter­løn­nen, hæve pen­sion­salderen og forko­rte dag­pengepe­ri­o­den. Her kunne man nok blive enige med Kon­ser­v­a­tive, Ven­stre og Radikale om reformer.
  2. Færre for­bud og regler:
  3. Vi ønsker både at fjerne eksis­terende for­bud, som begrænser borg­ernes han­dlemu­lighed­er og ikke virk­er efter hen­sigten, og at modar­be­jde eventuelle kom­mende for­bud, som ikke er nødvendige.

Hvem kan være uenige i at fjerne for­bud som ikke virk­er efter hen­sigten? Ikke lige­frem udtænkt af Nobelpristagere.

  1. Afskaf­felse af 24-års-reglen og tilknyt­ningskravet for ind­van­drere. Her er det svært at se, hvor­dan man kan forene det med Foghs og Kjærs­gaards “fast og fair” udlændinge­poli­tik. Det bliv­er nærmere EU-reglerne, der gør det af 24-års-reglen.

Der er til gengæld en smule sub­stans i forslaget om et opgør med uni­ver­salitet­sprin­cip­pet i den danske velfærdsmodel:

Til gengæld skal ind­van­drere først med tiden opt­jene ret til velfærdsy­delser som for eksem­pel gratis læge­be­han­dling. Indtil da må de klare sig med for­sikring­sor­d­ninger. Fly­gt­ninge skal naturligvis – som i dag – med det samme have ret til alle velfærdsydelser.

Jeg kan ikke se, hvor­for radikale væl­gere skulle gå til Simon frem for Mar­grethe, men det kan Simon Ammitzbøl tydeligvis. I dag kom han i hvert fald i centrum.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *