lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Tag: dansk grundlov

  • Danmarkshistorie 1700-2013

      Frihedsstøtten: Stavnsbåndet ophæves og det er en del af de landboreformer som senere hen gjorde op med lensvæsenet og den feudale samfundsopbygning/produktionsmåde. Dette havde en stor betydning for Danmark da fæstebønderne nu ikke kun var bundet fast til en enkelt godsejer. Liberalismen var samtidig i gang med at voksen frem i Frankrig, hvilket lagde […]