lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Tag: dansk grundlov

  • Danmarkshistorie 1700–2013

      Fri­hedsstøt­ten: Stavns­bån­det ophæves og det er en del af de land­bore­former som senere hen gjorde op med lensvæsenet og den feu­dale samfundsopbygning/produktionsmåde. Dette havde en stor betyd­ning for Dan­mark da fæste­bøn­derne nu ikke kun var bun­det fast til en enkelt god­se­jer. Lib­er­al­is­men var sam­tidig i gang med at vok­sen frem i Frankrig, hvilket lagde […]