Series De faglige mål i historie

Indlæg om undervisning med fokus på de faglige mål i historie. Hvordan når man dem med eleverne?