lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Danmarkshistorien 1700–2013

1 min­ut­ters læsning
 

 

 

Danmarkshistorien 1700-2013

 

Hej ven­ner

Vi har val­gt otte billed­er fra dan­mark­shis­to­rien 1700–2013. Alle begiven­hed­erne, som billed­erne afspe­jler, har påvir­ket Dan­mark, som det er i dag. Det er der­for, vi har val­gt disse billeder.

Vi har ved val­get af vores billed­er overve­jet, hvad vi men­er, har påvir­ket og udformet det danske land, vi lever i i dag. Vi har yder­mere sør­get for, at de kom­mer kro­nol­o­gisk, så det er let af se række­føl­gen af begivenhederne.

Først ses Strueens­es død i 1772.

Herefter ses Køben­havns bom­barde­ment i 1807.

Dernæst kom­mer Dan­marks Grundlov 1849.

Næstefter kom­mer kvin­derne, som fik stem­meret i 1915.

Næst kom­mer Kans­ler­gade­forliget i 1933.

Herefter kom­mer Dan­marks befrielse — 2. ver­den­skrig — 1939–1945.

Næstefter kom­mer kvin­de­bevægelsen i 1970’erne.

Til sidst kom­mer Dan­marks medlemsskab i EU (tidligere EF) i 1973.


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

4 svar til “Danmarkshistorien 1700–2013

 1. Patrick Avatar
  Patrick

  Fan­tastisk alsidig tid­slin­je med et bland­et his­to­riesyn, der inde­hold­er alt lige fra krig nation­alt som inter­na­tion­alt, og his­to­rie der ind­drager forskel­lige befolkn­ings­grup­per, som kvindekampen.

 2. Ternvig Avatar
  Ternvig

  Meget var­ra­tion og mange fine billed­er. Omhan­dler mange forskel­lige ting som alle har haft en ind­fly­delse. Det kunne muligvis have været lidt mere beskriv­else til billed­erne, men det er en min­dre detalje.

 3. Adam4uu Avatar
  Adam4uu

  Meget fint. Et klart anderledes syn på udvikling i his­to­rien, med hen­blik på Dan­mark, især POLITISK.

 4. Kasper Avatar
  Kasper

  Fedt at i væl­ger KUN at tage udgangspunkt i Dan­mark, i stedet for at lave en bland­ing mellem Dan­mark­shis­to­rien og ver­den­shis­to­rien. Det giv­er et mere over­skueligt overblik. 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *