lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: 1.u

 • Vores über seje tegneserie

  Vores über seje tegneserie

 • I NEED TO GO, GO, GO, GO, GO

 • Tidslinje

  Da Dan­mark i 1814 blev tvunget til at afgive Norge til Sverige, blev lan­dets are­al reduc­eret enormt. Efter slaget ved Dyb­bøl i 1864 blev Dan­mark reduc­eret yderligere. Da 1. ver­den­skrig, slut­tede  fik vi i 1920 dog Søn­der­jyl­land tilbage, da man fik mulighed for at stemme hvor man hørte til. Sym­bol­sk blev DK igen større, da lan­det blev optaget som  medlem af EF i 1972 Idag er Dan­mark et land i ver­de­nen, der spiller […]

 • DANMARKSHISTORIEN 1700 — 2013

  LIGESTILLING             KERNEFAMILIE GRUNDLOV      ARBEJDSMARKEDET    SLAGET VED DYBBØL  

 • Enormt lille panorama-ting (Danmarkshistorien 1700–>

    Vi har val­gt begiven­hed­erne: stavns­bån­dets ophævelse, ind­førelse af Grundloven, slaget ved Dyb­bøl, 2. ver­den­skrig og kvin­derne fik stem­meret. Vi har val­gt disse begiven­hed­er, for­di vi synes det er nogle meget cen­trale og vigtige begiven­hed­er i Dan­marks historie.