lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Vigtige begivenheder og mennesker fra 1700-tallet til i dag.

1 min­ut­ters læsning
 

Skærmbillede 2013-05-27 kl. 13.38.13 Skærmbillede 2013-05-27 kl. 13.38.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter bear­be­jdelse af overb­liks­for­lø­bet, har vi lavet en kreativ opgave, til at fremvise, hvilke begiven­hed­er vi især find­er rigtig vigtige for his­to­rien og nuti­dens Dan­mark. Dette er vores visuelle ver­sion på his­to­rien fra 1700-tal­let til i dag.

Den første begiven­hed er tabet af den danske flåde, i året 1806/07.

Efter den danske flåde var tabt, kom Fred­erik den 7. til magten, og stift­ede grundloven som vi kender den i dag. Dette skete i 1848/49.

Senere kom arbe­jder­bevægelsen i 1871, hvor de danske arbe­jdere beg­y­n­dte at organ­is­ere sig på social­is­tisk grund­lag. Denne bevægelse byggede på Karl Marx’ idéer.

En anden begiven­hed der har haft stor betyd­ning for hele ver­den, og Dan­mark inklud­eret, er 2. Ver­den­skrig. Hitlers dik­ta­toriske metoder fra 1939–45, og senere Berlin­murens fald i 1989.

Inden Berlin­murens fald, tilbage i 1960’erne, kom ung­dom­so­prøret. Dette opstod, for­di de unge i 1960’erne havde mange andre mulighed­er end deres foræl­dre, hvilket skabte en kom­mu­nika­tion­skløft imellem generationerne.

Efter Berlin murens fald, kom rød­strøm­pe­bevægelsen i 1970, hvor kvin­derne arbe­jd­ede for deres ret­tighed­er og ligestillingen.

Desu­den men­er vi, at World Trade Cen­ter er en vigtig begiven­hed, for­di der på det tid­spunkt ikke var ret meget ter­ror, og at angre­bet på tvillingetårnene sat­te gang i en stor eksplo­sion af terror.

Til sidst find­er vi udviklin­gen af Apple som en vigtig begiven­hed, for­di denne vis­er den hur­tige udvikling af teknologi.

 

 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

6 svar til “Vigtige begivenheder og mennesker fra 1700-tallet til i dag.

 1. Mette Jørgensen Langergaard Avatar
  Mette Jørgensen Langergaard

  Det er fedt med to forskel­lige tid­slin­jer, som har forskel­lige his­to­riesyn. Den første tid­slin­je han­dler meget om Dan­marks befolkn­ing og udvikling af denne. 9/11 er ikke en dan­sk begiven­hed, men den har i høj grad påvir­ket den danske befolkn­ing (mil­itæret). Jeg synes fak­tisk, den pass­er fint ind, hvis man ser på det med danske briller ret­tet mod vores sol­dater. Sjovt, med Apple til sidst 🙂
  Den anden tid­slin­je har et mere krig­sori­en­teret his­to­riesyn og ligeledes en begiven­hed, som ikke sker i Dan­mark, men som påvirk­er os danskere alligevel.

 2. Guffe Avatar
  Guffe

  Dejligt med to forskel­lige tid­slin­jer, som har hver deres unikke historiesyn.

 3. Patrick Avatar
  Patrick

  Godt med de to tid­slin­jer hvor den ene har fokus på flere af dan­marks befolkn­ings­grup­per, dog virk­er æblet lidt sjovt.
  Det andet har et mere krig­sori­en­teret syn og selvom alle begiven­hed­erne har haft ind­fly­delse på Dan­mark, så foregår de i udlan­det, eller ind­drager flere lande.

 4. Ternvig Avatar
  Ternvig

  God tid­slin­je. Flot sat op. Gode beskriv­elser til billed­erne. Man kan godt mærke at de har fokuseret en smule på forskel­lige styre­former arbe­jder­bevægelsen, nazisme, grundloven osv.

 5. Signe Frank Avatar
  Signe Frank

  Flot design og fak­tisk en ret god idé at lave to tid­slin­jer med to forskel­lige his­to­riesyn. Øver­ste halvdel af den første tid­slin­je fokuser­er meget på oprør og kam­p­en for ligestill­ing. Der er nogle uden­landske begiven­hed­er på begge tid­slin­jerne, men de har som sagt haft stor ind­fly­delse på Dan­mark, og især 9/11 er jo noget, folk aldrig glem­mer og som har ændret en hel del i forhold til sikker­hed og ind­sat­sen mht. at bekæmpe ter­ror­isme. Den ned­er­ste tidlin­je inde­hold­er et mere krig­sori­en­teret his­to­riesyn. Gode og store betyd­ning­fulde begiven­hed­er som Hitler og nazis­men samt murens fald i ’89. Rigtig fint 🙂

 6. Kasper Avatar
  Kasper

  Fedt med 2 forskel­lige tid­slin­jer, som tager udgangspunkt i forskel­lige his­toriske begivenheder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *