lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Forfatter: Mette Jørgensen Langergaard

  • Danmarkshistorien 1700–2013

            Hej ven­ner Vi har val­gt otte billed­er fra dan­mark­shis­to­rien 1700–2013. Alle begiven­hed­erne, som billed­erne afspe­jler, har påvir­ket Dan­mark, som det er i dag. Det er der­for, vi har val­gt disse billeder. Vi har ved val­get af vores billed­er overve­jet, hvad vi men­er, har påvir­ket og udformet det danske land, vi lever […]