lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Forfatter: Emma Thomsen

  • Vigtige begivenheder i Danmark 1700–2013

    Stavns­bån­det ophæves:Slaget på reden: Køben­havns bombardement: Grundloven: Slaget ved Dybbøl: Arbejderbevægelsen: Den store depression: 2. Verdenskrig: Medlem af EU/EF: De glade 60’ere: Medlem af NATO: 9/11: