lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Forfatter: Anne Clemmensen

  • Vigtige begivenheder og mennesker fra 1700-tallet til i dag.

                                        Efter bear­be­jdelse af overb­liks­for­lø­bet, har vi lavet en kreativ opgave, til at fremvise, hvilke begiven­hed­er vi især find­er rigtig vigtige for his­to­rien og nuti­dens Dan­mark. Dette er vores visuelle ver­sion på his­to­rien fra 1700-tal­let til i dag. Den […]