lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Forfatter: Anne-Sofie Møller Olesen

  • Tidslinje

    Da Dan­mark i 1814 blev tvunget til at afgive Norge til Sverige, blev lan­dets are­al reduc­eret enormt. Efter slaget ved Dyb­bøl i 1864 blev Dan­mark reduc­eret yderligere. Da 1. ver­den­skrig, slut­tede  fik vi i 1920 dog Søn­der­jyl­land tilbage, da man fik mulighed for at stemme hvor man hørte til. Sym­bol­sk blev DK igen større, da lan­det blev optaget som  medlem af EF i 1972 Idag er Dan­mark et land i ver­de­nen, der spiller […]